Žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu

Dňa 31.10.2017 sme chceli podať aj žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu. Z dôvodu zaneprázdnenosti sme si našli čas až koncom októbra. Avšak, sa nám túto dotáciu nepodarilo ani začať spisovať nakoľko Environmentálny fond má iné podmienky podania žiadostí o dotáciu ako iné verejné inštitúcie. Dátumom podania sa rozumie príjem pošty fyzicky na úrade.  Viac sa dočítate tu. Nerozumieme, prečo nie je možné naprieč verejnou správou stanoviť rovnaké podmienky podania žiadostí.