Za záchranu našich lesov a biotopu

Ctení čitatelia,

dovoľte mi touto cestou požiadať Vás o podpis petície od O.Z. VLK Lesoochranárske zoskupenie, ktoré sa na Slovensku ako jediné, reálne zaoberá potrebou ochrany našich lesov, ktoré už niekoľko rokov pľundrujú ekonomické záujmy jednotlivcov alebo spoločností. Drevo sa bezbreho a bezočivo vyváža za naše hranice, buď na kúrenie alebo na spracovanie, pretože dopyt po našom dreve je veľký, avšak reciprocita je nulová. Jednoducho im nejde o ochranu, ale ťažbu a zdevastovanie nie len flóry, ale aj fauny. Preto je zodpovedné povedať svoj názor aj práve Vašim podpisom. Prosím šírte túto informáciu a petíciu ďalej. Petícia sa musí vytlačiť a fyzicky podpísať.

Za Vaše úsilie a v mene generácie bez holín vopred ďakujeme.  Petíciu nájdete TU: peticia_za_zmenu_ZoOPaK_2018

Viac informácií priamo od Vlka: http://www.wolf.sk/sk/clanky/peticia-za-lepsiu-ochranu-prirody-je-v-plnom-prude