SPOLUPRÁCA

Privítame všetkých ľudí dobrej vôle, iné združenia, asociácie i komerčnú sféru. Základom je čestnosť, žiadne politické či ekonomické lobovanie smerom do vnútra združenia, neakceptujeme prospechárstvo, nekalé konanie.

Ak má niekto záujem stať sa členom združenia a rozvíjať jeho ciele, je nevyhnutnou podmienkou zaplatiť ročné členské 12,00 Euro – transparentný účet (Deti a mládež do 18 rokov zdarma, podmienkou je podpis zákonného zástupcu). Tieto peniaze výlučne slúžia na činnosť združenia a plnenia jeho cieľov a aktivít spojených so zámerom združenia. Po zaplatení sa automaticky objavíte v sekcii Ľudia a stávate sa tak plnohodnotným členom, ktorý má právo a povinnosť rozhodovať o činnosti a ekonomike združenia. Prihláška za člena OZ EGOKOLÓGIA.

SPOLUPRÁCA:

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT – zakladajúci členovia OZ EGOKOLÓGIA sú aj zakladajúci členovia združenia na ochranu zvierat.