POKRAČUJEME V ZBIERANÍ ODPADKOV

Dnes som zdolal najťažší úsek. Asi najviac odpadkov a veľmi strmý svah, bolo čo vynášať hore. Tento jarok si užil svoje za minulých generácií, a predpokladám, že takých jarkov je na Slovensku veľké množstvo. Cieľom je nielen vyzbierať odpadky, čo sa tu váľajú mnoho rokov, ale aj prečistiť jarok od náletov a nánosov, lebo v mapách je zaznačené, že rovno za domom by mal vyvierať Pliešovský potok, ktorý sa v súčasnosti schováva.

Dnes teda 5 hodín práce = 7 vriec + dva sudy plné a ešte pneumatiky a kovošrot.