Odstavné plochy pre motorové vozidlá smer ZV-KA

Je 30 rokov od zmeny režimu s očakávaním lepších časov. Prírodu však postihla kataklizma veľkých rozmerov. Neustále zvyšovanie konzumnej spoločnosti a jej materializmu nás zaviedlo do spoločnosti s nadmerným odpadom kde sa len pozrieme. Zmysel pre estetiku a zodpovednosť nám neustále uniká. To sa týka aj kvality cestných komunikácií a ich priľahlých urbanistických riešení.

Cesta 1. triedy 66 sa tiahne od hraníc Poľska na hranice s Maďarskom. Jej veľký význam bol aj v histórii (Via Magna – https://www.krupina.sk/historia-mesta/AX_PRINT). V súčasnosti je to najvyťaženejší kamiónový dopravný spoj medzi severom a juhom, keďže nákladná železničná doprava sa zámerne zlikvidovala. Cesta však nespĺňa absolútne tie atribúty, ktoré by sa patrilo na vyspelú krajinu, či je to kvalita cesty, jej dimenzovanie, bezpečnosť na ceste a ako býva zvykom, napr.: u našich rakúskych susedov – servis pre kamionistov.  Existovalo a existuje plno sľubov, návrhov a riešení, ako by to mohlo vyzerať, ale akosi to priveľmi dlho trvá. Zdá sa, že skôr vznikne cesta z odpadov, ako sa stane realitou moderná cesta s pridruženými službami pre cestujúcich a prepravcov ( sedenie, sprchy a toalety, uzatvárateľné odpadkové koše, občerstvenie a iné). U nás je to stále len stredovek.

Cestou medzi KA a ZV sme sa zastavili na odstavných plochách pre motoristov a zdokumentovali realitu.

VIDEO:

MAPA odstavných plôch :

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wq6Sf3psVQJ_6r0al5TAPFW3auljIW5_&usp=sharing