ĽUDIA

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA:

  • Mgr. Ľubomír Pospíšek; Banská Bystrica.
  • Miroslava Nevedelová; Banská Bystrica.
  • Jakub Nevedel; Banská Bystrica.

Ak má niekto záujem stať sa členom združenia a rozvíjať jeho ciele, je nevyhnutnou podmienkou zaplatiť ročné členské 12,00 Euro – transparentný účet (Deti a mládež do 18 rokov zdarma, podmienkou je podpis zákonného zástupcu). Tieto peniaze výlučne slúžia na činnosť združenia a plnenia jeho cieľov a aktivít spojených so zámerom združenia. Po zaplatení sa automaticky objavíte v sekcii Ľudia a stávate sa tak plnohodnotným členom, ktorý má právo a povinnosť rozhodovať o činnosti a ekonomike združenia. Prihláška za člena OZ EGOKOLÓGIA.