Ekoplot a lúka

Minulo-budúce pole, ktoré teraz oddychuje a leží úhorom cca 2 roky sme začali ohraďovať takýmto prírodným plotom. Namiesto štiepkovania využívame drevnú hmotu. Medzičasom orná pôda ležiaca úhorom toho roku zakvitla ako lúka, nádhera sa po nej prejsť – cítiť a vidieť.