Čistíme

Konečne sa nám podarilo po dvoch rokoch bývania dostať aj ku hroznej stránke ľudskej činnosti a tou je vyhodený odpad v prírode. Bohužiaľ táto tmavá stránka ľudskej povahy je na Slovensku veľmi zjavná. Hlavne po bývalých generáciách nám tu toho veľa ostalo, ale ani súčasnosť nie je výnimkou. Toto je len omrvinka v tom marazme, ktorý máme všade v prírode na Slovensku. Je hrozné koľko obyvateľov nemá v sebe základný princíp a to je princíp vzťahu k prírode. Okrem toho, že vyhadzujú odpad, sme svedkami aj zbierok a zakladania čiernych skládok a to aj ich v blízkom okolí. Sídlime na Kopaniciach nad Krupinou a na mnohých dvoroch a pozemkoch ľudia zhromažďujú kopy nepotrebných vecí, tvoria skládky, neporiadok. Tieto veci ležia úhorom. Krásnu krajinu špinia fyzicky, ale aj esteticky. Bohužiaľ na Slovensku je to tak. Jedinou cestou je pevná ruka legislatívy a osveta.

Čo sa týka zberu odpadu za našim domom boli dopytované Povodie Hrona a Mesto Krupina, aby vyčistili pozemky na, ktorých je odpad vyhodený, ale nakoniec to robíme my. No je to však pravda, že mesto ani povodie nemôžu za nezodpovednosť občanov, ale dohovor a lepšia kontrola s následným obchôdzkovaním by tomu trošku napomohlo.