CHARAKTER PODUJATIA EGOKOLÓGIA

O ČOM TO JE?

Podujatie s názvom Egokológia je spoločensko-prírodného zamerania.

Za cieľ si dáva:

  • hľadať cesty trvaloudržateľného života,
  • hľadať spôsoby lepšej komunikácie a spolunažívania medzi jednotlivcami a v spoločnosti,
  • hľadať spôsoby a cesty aplikovania spoločensko-prírodných dohôd do praxe.

Podujatie je zároveň výskumno-vzdelávacia akcia, výstava, spoločenský, umelecký a kultúrny priestor v jednom. Egokológia je tzv. „živý organizmus a podhubie“ pre dobré idey.

ČLENENIE.

Podujatie sa delí na 7 základných tém, ktorým sa venuje:

Č.: ČLOVEK – oblasť medziľudských vzťahov, telesná a duševná kondícia, rovnováha, podpora a rast. Moderný život vs. pôvodné kultúry, mesto vs. vidiek, práca, ekonomika, kultúra, umenie, politika, šport, oddych,…

P.: PRÍRODA  – ochrana prírody, jej zveľaďovanie a podpora trvalo udržateľnej rovnováhy. Témy živej a neživej prírody. Vplyv človeka na prírodu a opačne. Zvieratá a človek. Liečivé účinky a rozumné užívanie prírodných zdrojov, všeobecne ekológia, environmentalistika…

S.: STRAVA – produkty zdravej výživy, ekopoľnohospodárstvo, permakultúra, trendy v stravovaní, prírodné medikamenty, vplyv chémie a genetických modifikácii na plodiny, tradičná, domáca vs. moderná kuchyňa…

A.: ARCHITEKTÚRA – tradičná architektúra, zelená architektúra, trvalo udržateľná architektúra, organická, prírodná architektúra, ekologické stavebné materiály, prírodné postupy stavania, smerovanie sídiel a infraštruktúr budúcnosti,…

T.: TECHNOLÓGIA – zariadenia a stroje šetriace prírodu, využívanie alternatívnych zdrojov, moderné prístroje podporujúce ľudskú činnosť po kvalitatívnej stránke, informačné technológie a aplikácie, ktoré napomáhajú človeku skvalitňovať prostredie a individuálne potreby, energetické technológie šetriace prírodné zdroje a energiu, iné technológie budúcnosti na báze ekológie,…

V.: VÝROBOK – ekocertifikované výrobky, environmentálne zamerané výrobky, recyklované výrobky,…

D.: DIZAJN – ekodizajn, nízkoenergetický dizajn, inteligentný dizajn, prírodný dizajn, organický dizajn,…